0
Professor va o‘qituvchilar
3
Ma’muriy-boshqaruv xodimlari
0
O‘quv-metodik xodimlar
0
Texnik xodimlar